Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Tetragonolobus biflorus
Thlaspi kotschyanum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi perfoliatum
Thlaspi graecum
Thlaspi rivale
Tephroseris integrifolia integrifolia
Taraxacum fragosum
Taraxacum aganippeum
Thlaspi epirotum
Thlaspi creticum
Tephroseris integrifolia aucheri
Thlaspi bulbosum
Thlaspi avalanum
Taraxacum fibratum
Thlaspi annuum
Thlaspi alliaceum
Thesium vlachorum
Thesium parnassi
Taraxacum epirense