Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Marrubium alternidens
Mercurialis perennis
Mercurialis annua
Mesembryanthemum crystallinum
Medicago intertexta
Menyanthes trifoliata
Mentha suaveolens
Medicago globosa
Mantisalca salmantica
Malcolmia maritima
Mentha spicata spicata
Mentha spicata condensata
Medicago disciformis
Mentha pulegium pulegioides
Mentha pulegium erinoides
Medicago coronata
Mandragora autumnalis
Mentha pulegium cephalonia
Mentha microphylla
Medicago ciliaris