Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis persica
Epipactis subclausa
Epipogium aphyllum
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Equisetum ramosissimum
Equisetum sylvaticum
Equisetum telmateia
Eragrostis cilianensis
Eragrostis minor
Eragrostis pilosa
Erebia aethiopella rhodopensis Ερέμπια της Ροδόπης
Erebia cassioides Ερέμπια η κασσιοειδής
Erebia euryale Ερέμπια η Ευρυάλη
Erebia ligea Ερέμπια η λίγειος