Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium graecum
Hieracium gymnocephalum
Hieracium halacsyi
Hieracium heldreichii
Hieracium caesiiflorum
Hieracium bracteolatum
Hieracium integratum
Hieracium italicum
Heliotropium curassavicum
Hieracium leithneri
Hieracium brachyphyllum
Hieracium bauhini
Helicotrichon cycladum
Hieracium naegelianiforme
Hieracium naegelianum
Hieracium necopinum
Hieracium obliquum
Hieracium olympicum
Hieracium barbatum
Hieracium arpadianum