Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys araneola
Ophrys bombyliflora
Ononis pubescens
Ophrys cretica
Ophrys apifera
Ophrys ferum-equinum
Ophrys aesculapii
Ophrys fusca
Ononis ornithopodioides
Ophrys hebes
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Ophrys helenae
Oenanthe tenuifolia
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Odontites linkii
Ononis mitissima
Ophioglossum vulgatum
Ophioglossum lusitanicum
Ononis diffusa
Onosma visianii