Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tetragonolobus purpureus
Tetragonolobus requieni Τετραγωνόλοβος του Ρεκουιέν
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Tetrax tetrax
Tetrix bipunctata Τέτριξ δίστικτος
Tetrix bolivari Τέτριξ ο Μπολιβάριος
Tetrix ceperoi Τέτριξ ο σεπερόϊ
Tetrix subulata Τέτριξ ο σουβλοφόρος
Tetrix tenuicornis Τέτριξ στενόκερος
Tetrix tuerki Τέτριξ ο τούερκ
Tettigonia cantans Τεττιγόνια η άδουσα
Tettigonia caudata Τεττιγόνια η ουροφόρος
Tettigonia viridissima Τεττιγόνια η πρασινότατη
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων
Teucrium brevifolium
Teucrium chamaedrys chamaedrys