Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Reichardia intermedia
Reichardia orientalis
Reichardia picroides
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Reseda alba
Reseda arabica
Reseda lutea
Reseda luteola
Reseda orientalis
Reseda phyteuma
Reseda truncata
Reseda tymphaea
Rhacocleis agiostratica Ρακοκλεής του Αγιοστράτη
Rhacocleis anatolica Ρακοκλεής ο ανατολικός
Rhacocleis distinguenda Ρακοκλεής …
Rhacocleis edentata Ρακοκλεής ο νωδός
Rhacocleis germanica Ρακοκλεής ο γερμανικός