Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium medium balcanicum
Tragopogon porrifolius australis
Tephroseris integrifolia aucheri
Teucrium divaricatum athoum
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Torilis arvensis arvensis
Thymelaea tartonraira argentea
Trifolium hybridum anatolicum
Thymus teucrioides alpinus
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό
Tyto alba alba Τυτώ
Teline monspessulana Τελίνη του Μονπελιέ
Tetragonolobus purpureus
Taraxacum gionense
Tetragonolobus biflorus
Taraxacum fragosum
Taraxacum aganippeum
Taraxacum fibratum