Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Medicago lupulina
Medicago littoralis
Marrubium alternidens
Medicago intertexta
Medicago globosa
Mantisalca salmantica
Malcolmia maritima
Medicago disciformis
Medicago coronata
Mandragora autumnalis
Medicago ciliaris
Medicago arabica
Malva verticillata
Malcolmia chia
Medicago aculeata
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Malva sylvestris
Matthiola tricuspidata