Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aethionema iberideum
Aethionema orbiculatum
Aethionema polygaloides
Aethionema retsina
Achillea collina
Ajuga reptans
Aquilegia amaliae
Agave americana
Achillea absinthoides
Agrimonia procera
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Achillea cretica
Acinos nanus
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Aconitum divergens
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό