Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Equisetum palustre
Equisetum ramosissimum
Equisetum sylvaticum
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Equisetum telmateia
Eragrostis pilosa
Erica arborea Δεντρορείκι
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Edraianthus parnassicus
Erigeron alpinus
Erigeron atticus
Erigeron epiroticus
Erigeron glabratus
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Echinophora spinosa
Emex spinosa
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Erodium ciconium Ερωδιός ο πελαγόμορφος
Eryngium ternatum