Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Biebersteinia orphanidis
Bellevalia romana
Bromus benekenii
Bromus cappadocicus cappadocicus
Bromus cappadocicus lacmonicus
Bromus erectus erectus
Bromus inermis
Bromus ramosus
Bromus riparius
Bromus tomentellus
Bolanthus creutzburgii
Brassica cadmea Αγριολαχανίδα η Κάδμιος
Brassica nigra Αγριολαχανίδα η μελανή
Brassica tournefortii Αγριολαχανίδα του Τουρνεφόρ
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Bidens cernua Βίδενς το πρηνές