Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lemna trisulca
Lens culinaris
Lens ervoides
Lens nigricans
Lens orientalis
Leontice leontopetalum
Leontodon autumnalis autumnalis
Leontodon cichoraceus
Leontodon crispus asper
Leontodon crispus crispus
Leontodon graecus
Leontodon hellenicus
Leontodon hispidus danubialis
Leontodon hispidus hispidus
Leontodon taraxacoides longirostris
Leontodon taraxacoides taraxacoides
Leontodon tuberosus
Leonurus cardiaca
Leonurus marrubiastrum
Lesquereuxia syriaca