Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aethionema iberideum
Aethionema orbiculatum
Aethionema polygaloides
Aethionema retsina
Aethionema saxatile creticum
Aethionema saxatile graecum
Aethionema saxatile oreophilum
Agave americana
Agrimonia eupatoria eupatoria
Agrimonia procera
Acinos alpinus nomismophyllus
Achillea cretica
Acinos nanus
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Agrostis gigantea gigantea
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Alchemilla indivisa