Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Reseda phyteuma
Reseda truncata
Reseda tymphaea
Rhagadiolus edulis
Rhagadiolus stellatus
Rhamnus alaternus Ράμνος ο …
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής
Rhamnus pichleri Ράμνος του Πίχλερ
Rhamnus pumilus Ράμνος ο νάνος
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Rhamnus sibthorpianus Ράμνος του Σίμπθορπ
Rhazya orientalis
Rhinanthus mediterraneus
Rhinanthus melampyroides
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus