Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sagina subulata
Satureja dalmatica bulgarica
Satureja cuneifolia
Salvia ringens
Satureja cristata cristata
Satureja cremnophila cremnophila
Salvia pratensis pratensis
Salsola soda
Satureja candica
Satureja calamintha
Salvia pratensis haematodes
Satureja acinos
Saxifraga rotundifolia rotundifolia
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Sarcopoterium spinosum
Salvia nemorosa nemorosa
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga scardica
Salsola kali
Sagina saginoides