Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dactylorhiza saccifera
Dianthus pulviniformis
Dactylorhiza sambucina
Dianthus strymonis
Dactylorhiza graeca
Dianthus quadrangulus
Damasonium alisma
Dianthus tristis
Daucus conchitae
Dianthus leptopetalus
Dianthus mercurii
Danthonia alpina
Daucus involucratus
Dianthus elegans Αγριογαρύφαλλο το κομψό
Dianthus noeanus
Dianthus pallens
Delphinium fissum
Danthonia decumbens
Delphinium hellenicum
Dolomys bogdanovi Δολόμυς