Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tetragonolobus purpureus
Teline monspessulana Τελίνη του Μονπελιέ
Tetragonolobus requieni Τετραγωνόλοβος του Ρεκουιέν
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Taraxacum graecofontanum
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum hoppeanum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum megalorhizon
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Teucrium brevifolium
Taraxacum molybdocephalum
Taraxacum nudum
Teucrium cuneifolium
Taraxacum officinale
Teucrium francisci-werneri
Taraxacum parnassicum
Thesium brachyphyllum