Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca koritnicensis
Festuca olympica
Festuca oviniformis
Festuca peristerea
Festuca pirinica
Festuca polita
Festuca pseudosupina
Festuca sipylea
Festuca thracica
Festuca valesiaca
Festuca varia
Festuca vizzavonae
Festucopsis sancta
Fibigia clypeata
Fibigia eriocarpa
Fibigia lunarioides
Ficus carica Συκιά
Filago contracta
Filago eriocephala
Filago eriosphaera