Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bromus rigidus Βρώμος ο τραχύς
Bromus scoparius Βρώμος ο σκουπώδης
Bromus secalinus Βρώμος ο σηκάλινος
Bromus hordeaceus molliformis Βρώμος ο μολλίμορφος
Bromus lanceolatus Βρώμος ο κογχοειδής
Bromus intermedius Βρώμος ο ενδιάμεσος
Bromus diandrus Βρώμος ο δίανδρος
Bromus racemosus Βρώμος ο βοτρυώδης
Bromus commutatus neglectus Βρώμος ο ατιμελής
Bromus arvensis Βρώμος ο αρουραίος
Bromus alopecurus alopecurus Βρώμος ο αλωπέκουρος
Bromus squarrosus Βρώμος ο αγκιστροειδής
Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Brachiaria eruciformis Βραχιάρια η ροκόφυλλη
Bradyporus dasypus Βραδύπορος ο δασύπους
Briza humilis Βρίζα η ταπεινή
Briza minor Βρίζα η μικρή
Briza maxima Βρίζα η μέγιστη
Bupleurum karglii Βούπλευρο του Καργκλ