Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Festuca amethystina orientalis
Festuca arundinacea arundinacea
Festuca arundinacea atlantigena
Festuca arundinacea fenas
Festuca hercegovinica
Festuca heterophylla
Festuca hirtovaginata
Festuca horvatiana
Festuca jeanpertii
Festuca koritnicensis
Festuca olympica
Festuca oviniformis
Festuca peristerea
Festuca grandiaristata
Festuca polita
Festuca pratensis apennina
Festuca pratensis pratensis
Festuca pseudosupina
Festuca rubra asperifolia
Festuca rubra juncea