Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acinos alpinus meridionalis
Acinos alpinus nomismophyllus
Acinos nanus
Acinos suaveolens
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Acipenser sturio Ξυρίχι
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Aconitum divergens
Aconitum lamarckii
Aconitum variegatum judenbergense
Acrida turrita Ακρίδα
Acrida ungarica Ακρίδα η Ουγγρική
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Acrometopa cretensis cretensis Ακρομετώπη η Κρητική
Acrometopa cretensis daedali Ακρομετώπη του Νταίνταλ