Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onopordum illyricum illyricum
Onopordum laconicum
Onopordum majorii
Onopordum messeniacum
Onopordum tauricum
Onosma elegantissimum
Onosma epiroticum
Onosma erectum erectum
Onosma erectum malickyi
Onosma euboicum
Onosma frutescens
Onosma graecum
Onosma helveticum
Onosma heterophyllum
Onosma kaheirei
Onosma leptanthum
Onosma paradoxum
Onosma pygmaeum
Onosma rigidum
Onosma sangiasense