Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Emberiza hortulana Βλάχος
Emberiza leucocephalus Ελατοτσίχλονο
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Emex spinosa
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Enarthrocarpus arcuatus
Enarthrocarpus lyratus
Ephedra distachya distachya Εφέδρα η διστάχυα
Ephedra fragilis campylopoda Εφέδρα η καμπυλοπόδαρη
Ephedra major procera Εφέδρα η επιμήκης
Ephippiger ephippiger ephippiger Εφιππίγερ ο Εφιππίγερ