Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys swainsonii swainsonii
Carex sylvatica sylvatica
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Luzula sylvatica sylvatica
Ferulago sylvatica sylvatica
Geranium sylvaticum sylvaticum
Brachypodium sylvaticum sylvaticum
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Hesperis sylvestris sylvestris
Dianthus sylvestris sylvestris
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Poa trivialis sylvicola
Sideritis syriaca syriaca
Podarcis erhardii syrinae Σιλιβούτι της Σύρνας
Scirpus lacustris tabernaemontani
Leontodon taraxacoides taraxacoides
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Centaurea rhenana tartarea
Thymelaea tartonraira tartonraira
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου