Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus angulatus
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus digitatus
Lathyrus grandiflorus
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus neurolobus
Lamyropsis cynaroides
Lathyrus nissolia
Lathyrus ochrus
Legousia speculum-veneris