Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Danthoniastrum compactum
Descurainia sophia Δεσκουραϊνία Σοφία
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Deschampsia flexuosa
Dianthus aciphyllus
Dianthus androsaceus
Dianthus arpadianus
Dianthus bessarabicus
Dianthus biflorus
Dianthus brachyzonus
Datisca cannabina
Dianthus carthusianorum
Dianthus cinnamomeus
Dianthus cruentus
Datura metel
Dactylorhiza romana
Dianthus diffusus
Dianthus formanekii
Daucus broteri
Dianthus zonatus