Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vanessa atalanta Βανέσσα η αταλάντη
Vantenata dubia
Velesia quadridentata
Velesia rigida
Veratrum album
Veratrum nigrum
Verbascum acaule
Verbascum adeliae
Verbascum adenanthum
Verbascum aphentulium
Verbascum arcturus
Verbascum baldaccii
Verbascum banaticum
Verbascum blattaria
Verbascum boissieri
Verbascum botuliforme
Verbascum chaixii chaixii
Verbascum cylindrocarpum
Verbascum cylleneum
Verbascum daenzeri