Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Ancistrura nigrovittata Αγκίστουρα η μελανόγραμμη
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Aglais urticae Αγλαΐς της τσουκνίδας
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Agrodiaetus iphigenia Αγροδίαιτος η Ιφιγένεια
Agrodiaetus damon Αγροδίαιτος ο Δάμων
Agrodietus ripartii pelopi Αγροδίαιτος ο Ριπάρτης
Agrodiaetus nephohiptamenos Αγροδίαιτος ο νεφοϊπτάμενος
Agrodiaetus esheri Αγροδίαιτος του Έσερ
Agrodiaetus aroaniensis Αγροδίαιτος των Αροανίων
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Anchusa aegyptiaca Αγχούσα η Αιγυπτιακή
Anchusa cretica Αγχούσα η Κρητική
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Anchusa thessala Αγχούσα η θεσσαλική
Anchusa macrosyrinx Αγχούσα η μακροσύριγκα