Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Alopecurus vaginatus
Alopecurus utriculatus Αλωπέκουρος ο ασκιδιοφόρος
Alopecurus setarioides Αλωπέκουρος ο σεταριοειδής
Alopecurus rendlei Αλωπέκουρος του Ρέντλε
Alopecurus myosuroides Αλωπέκουρος ο μυοσουροειδής
Alopecurus gerardii
Alopecurus creticus Αλωπέκουρος ο Κρητικός
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης
Alnus glutinosa Κλήθρο
Allium vineale
Allium ursinum ucrainicum
Allium tardans
Allium subhirsutum
Allium suaveolens
Allium staticiforme
Allium stamineum
Allium sphaerocephalon trachypus