Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Apatura metis Απάτουρα η Μέτις
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Aphantopus hyperanthus Αφαντόπους υπέρανθος
Apium graveolens
Apium nodiflorum
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Aporia crataegi Απορία του Κράταιγου
Apus apus apus Σταχτάρα
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός