Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Petromarula pinnata
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica
Petrorhagia cretica
Petrorhagia dianthoides
Petrorhagia fasciculata
Petrorhagia glumacea
Petrorhagia graminea
Petrorhagia obcordata
Petrorhagia ochroleuca
Petrorhagia phthiotica
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia thessala
Petrorhagia velutina
Petroselinum crispum
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Petrosimonia brachiata
Peucedanum achaicum
Peucedanum aegopodioides
Peucedanum aequiradium