Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus brevifolius pindicus
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Dianthus haematocalyx pindicola
Silene parnassica pindicola
Anthyllis vulneraria pindicola
Achillea pindicola pindicola
Luzula spicata pindica
Plantago media pindica
Trinia glauca pindica
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Hieracium pilosella pilosella
Hieracium hoppeanum pilisquamum
Lamium garganicum pictum
Orchis morio picta
Centaurea pichleri pichleri
Gnaphalium roeseri pichleri
Pica pica pica Καρακάξα
Podarcis erhardii phytiusae Σιλιβούτι της Πυτιούσας