Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pisum sativum elatius
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Podarcis erhardii erhardii Σιλιβούτι
Platycleis ebneri excurvata Πλατυκλεΐς η …
Platycleis ebneri excurvata Πλατυκλεΐς η …
Platycleis affinis fabriciana Πλατυκλεΐς ο Φαμπρικιακός
Paranocarodes fieberi fieberi Παρανοκαρώδης του Φίμπερ
Paranocaracris bulgaricus flavotibialis Παρανοκαράκρις ο κιτρινοκνημίδιος
Poa glauca frearitis
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Podarcis milensis gaigeae Γουστέρα …
Pica pica galliae Καρακάξα
Potentilla geoides geoides
Podarcis milensis gerakuniae Γουστέρα της Φαλκονέρας
Poa glauca glauca
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Plantago atrata graeca
Paronychia albanica graeca
Poa sinaica graeca