Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Aristolochia longa
Aristolochia lutea
Aristolochia mikrostoma
Aristolochia pallida
Aristolochia parviflora
Aristolochia rotunda
Aristolochia sempervirens
Armeria canescens
Armeria cariensis
Armeria ikarika
Armeria johnsenii
Armeria sancta
Arnebia densiflora
Arrhenatherum elatius
Arrhenatherum palaestinum
Artemisia absinthium
Artemisia alba
Artemisia eriantha