Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Doronicum austriacum
Doronicum columnae
Doronicum hungaricum
Doronicum orientale
Draba cretica
Draba lacaitae
Draba muralis
Draba parnassica
Draba strasseri
Drabopsis verna
Dracunculus vulgaris
Drosera anglica
Dorycnium graecum Δορύκνιο το γραικό
Eragrostis cilianensis
Dorycnium hirsutum Δορύκνιο το χνουδωτό
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός
Dryopteris expansa
Dryopteris filix-mas
Drypis spinosa
Ecballium elaterium