Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anacyclus clavatus Ανάκυκλος ο ροπαλοφόρος
Anacamptis pyramidalis
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Ampelodesmos mauritanica
Amorpha fruticosa
Ammophila arenaria arundinacea
Ammoides pusilla Αμμοειδές το μικρό
Ammi visnaga
Ammi topalii Άμμι της τοπάλης
Ammi majus Άμμι το μέγα
Amelanchier parviflora dentata Αμελάνχιερ το οδοντωτό
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Amelanchier ovalis ovalis Αμελάνχιερ το ωοειδές
Amelanchier chelmea Αμελάνχιερ του Χελμού
Ambrosia maritima Αμβροσία η παραθαλάσσια
Amaryllis bella-dona
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον