Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tulipa australis
Tulipa bakeri
Tulipa clusiana
Tulipa cretica
Tulipa goulimyi
Tulipa hageri
Tulipa orphanidea
Tulipa saxatilis
Tulipa undulatifolia
Turgenia latifolia
Tussilago farfara
Typha domingensis
Typha latifolia
Typha laxmannii
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη