Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arctium tomentosum
Arbutus unedo Κουμαριά
Arctostaphylos uva-ursi Αρκτοστάφυλος
Arenaria biflora
Arenaria cretica
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Arenaria deflexa
Arenaria fragillima
Arenaria gionae
Arenaria phitosiana
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Arenaria guicciardii Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι
Aristida coerulescens
Aristolochia bodamae
Aristolochia clematitis
Aristolochia cretica
Aristolochia guiciardii
Aristolochia hirta