Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene holzmannii
Silene insularis
Silene intonsa
Silene ionica
Sesleria rigida achtarovii
Scutellaria rupestris adenotricha
Saxifraga adsendens adsendens
Solanum luteum alatum
Sinapis alba alba
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Scutellaria albida albida
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Saxifraga stellaris alpigena
Scutellaria orientalis alpina
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Silene ammophila ammophila
Silene vulgaris angustifolia
Symphytum tuberosum angustifolium