Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Peripodisma tymphii Περιπόδισμα της Τύμφης
Perca fluviatilis Περκί
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Pieris ergane Πιερίς η Εργάνη
Pieris mannii Πιερίς η Μάνιος
Pieris napi Πιερίς η νάπιος
Pieris rapae Πιερίς της ράπας
Pieris krueperi Πιερίς του Κρούπερ
Pieris brassicae Πιερίς του λάχανου
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Platanus orientalis Πλάτανος
Platycleis grisea cretica Πλατυκλεΐς η Κρητική
Platycleis menalon Πλατυκλεΐς η Μέναλος
Platycleis macedonica Πλατυκλεΐς η Μακεδονική
Platycleis nigrosignata Πλατυκλεΐς η Μελανόφιρμη
Platycleis intermedia microniseos Πλατυκλεΐς η Μικρονήσιος
Platycleis grisea grisea Πλατυκλεΐς η γριζωπή
Platycleis intermedia intermedia Πλατυκλεΐς η ενδιάμεση