Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phalaris paradoxa
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Phaneroptera nana Φανερόπτερος ο νάνος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Philomachus pugnax Μαχητής
Phleum aegaeum
Phleum alpinum
Phleum arenarium
Phleum bertolonii
Phleum crypsoides crypsoides
Phleum exaratum
Phleum hirsutum
Phleum montanum
Phleum paniculatum
Phleum phleoides
Phleum pratense