Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Senecio scopolii
Senecio squalidus
Senecio subalpinus
Senecio thapsoides thapsoides
Senecio thapsoides visianianus
Senecio vernalis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Serapias cordigera
Serapias lingua
Serapias neglecta ionica
Serapias orientalis orientalis
Serapias parviflora
Serapias vomeracea laxiflora
Serarias vomeracea vomeracea
Serratula leucantha cretica
Serratula tinctoria
Sesamum indicum
Seseli aroanicum
Seseli gummiferum crithmifolium