Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chondrilla uromoffii
Catananche lutea lutea
Centaurea iberica iberica
Chrysopogon gryllus
Campanula garganica acarnanica
Chrysosplenium alternifolium
Cicer graecum
Cicer incisum
Cicerbita alpina
Cichorium intybus
Cichorium spinosum
Cicuta virosa
Cionura erecta
Circaea luteliana
Centaurea aetolica
Calycocorsus stipitatus
Centaurea affinis affinis
Cirsium appendiculatum
Cirsium arvense vestitum
Convolvulus cantabrica