Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Podiceps grisegena Κοκκινοβουτηχτάρι
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Pinus pinea Κουκουναριά
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Prunus cerasifera Μακεδονική κορομηλιά
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Philomachus pugnax Μαχητής