Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anogramma leptophylla
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Anguilla anguilla Χέλι
Angelica sylvestris
Anethum graveolens Άνηθος
Anemone sylvestris
Anemone ranunculoides ranunculoides
Anemone pavonina
Anemone nemorosa
Anemone narcissiflora
Anemone hortensis heldreichii
Anemone coronaria
Anemone blanda
Andrzeiowskia cardamine Ανδρειόφσκια η καρδαμίνη
Andryala integrifolia
Androsace villosa
Androsace maxima Ανδροσακές το μέγα
Andropogon distachyos
Androcymbium rechingeri