Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Narcissus tazetta italicus
Narcissus tazetta tazetta
Nardus stricta
Narthecium scardicum
Nasturtium officinale
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Neatostema apulum
Neohipparchia fatua Νεοΐππάρχια η …
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Neotinea maculata
Neottia nidus-avis
Nepeta argolica argolica
Nepeta argolica dirphya
Nepeta argolica malacotrichos
Nepeta argolica vourinensis