Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Festuca rubra rubra
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός
Centranthus ruber ruber
Erithacus rubecula rubecula Κοκκινολαίμης
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Allium scorodoprasum rotundum
Smyrnium perfoliatum rotundifolium
Saxifraga rotundifolia rotundifolia
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Raphanus raphanistrum rostratus
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Scorzonera purpurea rosea
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Gnaphalium roeseri roeseri
Crepis foetida roeadifolia
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)