Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Allium tardans
Alcea pallida pallida
Adiantum capillus-veneris
Allium subhirsutum
Allium suaveolens
Alcea pallida cretica
Allium staticiforme
Allium stamineum
Alcea heldreichii
Adenostyles alliariae alliariae
Achillea grandiflora
Achillea ageratilofia ageratifolia
Allium sphaerocephalon trachypus
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Alcea apterocarpa
Allium sphaerocephalon arvense
Allium sipyleum
Actaea spicata
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Allium scorodoprasum rotundum