Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Clematis cirrhosa Αγράμπελη η κιρρώδης
Cleistogenes serotina serotina
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Cladium mariscus
Citrullus colocynthis
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Cistanche phelypaea
Cirsium vulgare
Cirsium tymphaeum
Cirsium morinifolium
Cirsium mairei